Det gemensamma intresset och fascinationen av orkidéernas mångfald, skönhet, egendomligheter och egenskaper, förde oss tillsammans – ung och gammal – till Orchideen-Gesellschaft Kurpfalz e.V. (Orkidésällskapet Kurpfalz e.V.). På gemensamma träffar informerar vi varandra, -orkidéälskare och -vänner-  om härkomst, skötsel, odlingsmetoder, fortplantning och skydd av orkidéer i natur och kultur.  

Sällskap

Våra medlemmar är orkidé –odlare och –vänner från hela världen, i och långt utanför Kurpfalz. Dit tillhör orkidéälskare, proffs, odlare och vetenskapsmän. Flertaliga gamla orkidéexperter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Medlemmar

Är du intresserad? Varje medlem fungerar som kontaktperson! Den som är intresserad får gärna deltaga vid våra månadsträffar (se program). Vi välkomnar alltid gäster.

Styrelse:

Ordförande

German Senger, Waghäusel

Vice ordförande

Klaus Ewald, Heidelberg

Kassör

Ronald Dietz, Mutterstadt

Protokollförare

Gerhard Heidenreich, Hockenheim

Hedersordförande

Dr. Karlheinz Senghas,
                       Gaiberg i närheten av Heidelberg

Sällskapets emblem är orkidén

 
“Cochleanthes palatina Sengh.”.

På högra bilden kan man se den som fotografi, uppe till vänster och i bakgrunden kan man se den som stiliserad.

Emblem:

Historia:

Sällskapets historia (under förberedande)

Barockslottet Schwetzingens mittbyggnad som vårt andra hem under en vecka under utställningen i mars  år 2000.

Plakat till utställningen i mars år 2000.

Det latinska namnet “palatina” betyder översatt på tyska Pfälzisch= Kurpfälzisch. Denna orkidén blev döpt efter vårt sällskap
(se häfte..). 

email:  German.Senger( at )kurpfalzorchid.de

 

(c) Alle Rechte vorbehalten

Designed and maintained by Orchidman Web Design                                       © All rights reserved